Follow by Email

Sunday, May 25, 2014

విశ్వ పరిణామం

విశ్వ పరిణామం
అణువు నుండి తానెలా పరిణమించానో అని 
తెలుసుకోవాలంటే ఈ విశ్వం 
నాలోని నీ పరిచయం నుండి 
ప్రస్తుతాన్ని పరీక్షిస్తే సరి. 
****
సంస్కృతి
వ్యసనాలకు వయసు తగ్గిన చోట 
తాను మాత్రమూ ఆయువెక్కువ పోసుకోగలదా?
సంస్కృతన్నది. 
****
వెన్నెల రాజు
నిండు మనసుతో వచ్చినా?
నీ మనసుతో ఒక నిముషమైనా 
మన్నన పొందగలుగుతున్నదా?
ఆ వెలలేని నెలరాజు ఈ మధ్యన!
 *****
చినుకులు 
అమ్మ ఒడి నుండి జారి!
అప్పుడే అనంత ప్రయాణం చేసిన తనకు 
బడలిక తీర్చుకొమ్మంటూ పీటేసి,
వసించమంటూ తన పాదాల 
ఇంత చోటు చూపిన మొక్కపై
పూవులై, ఎలా నవ్వులు కురిపిస్తున్నాయో చూడు 
నాటి చినుకులు. 
*****

Thursday, May 22, 2014

వాచకాలు

వాచకాలు
వాచకాలు వాచిపోతూనే ఉన్నా 
విలువలకై ముఖం వాచిపోయేలా 
ఎదురు చూస్తుందేమిటో 
ఈ సమాజం. 
****
పల్లె చెరువులు
అదే పనిగా సాగిపోతున్న మబ్బులను 
తమ అందం చుసుకోమంటూ 
ఎంత అందంగా ఆపాయో చూడు!
అద్దాలై ఆ పల్లె చెరువులు. 
*****
ఎండమావులు
నాగరికత పై 
పరుచుకున్న ఎండమావులే!
వికాసాలన్నవి. 
*****
రుచి
కథల రుచి 
బాల్యానికి తెలీడం లేదు 
అందుకే బ్రతుకు రుచి 
జీవితానికి......... 
*******