Follow by Email

Wednesday, December 17, 2014

ఉగ్రవాదం

ఉగ్రవాదం

ఇంకెన్ని కన్న పేగులను!
మెలిపెట్టి మోపుగా పేని బంధించాలో!
మదపుటేనుగంటి ఉగ్రవాదాన్ని. 

*****

గాయాలకు పుట్టడం తెలుసు. 
ఘోరాలకు చావడం తెలీదని 
తరగతి గదులన్నిటి పై రాయాలని ఉందిప్పుడు. 

*****

పూవుల్లాంటి పిల్లల దేహాలపై!
పూలై రాలుతూ ఆ పుస్తకాలు పడిన నరక యాతనను వర్ణించ 
ఎన్ని గ్రంధాలు రాయాలో అని 
అంటున్నాయా తరగతి గదులు. 
*****


మనిషిగా మారమని చెప్పాలా మృతదేహాలు 
అవీ మొగ్గలవి. 
*****బాంబులు, గుళ్ళనే పొరలను తవ్వుతూ 
మనిషన్న వాడి ఆనవాళ్ళను కనిపెట్టాల్సి వస్తుందేమో 
ఆ దేవునికైనా. 

******

Wednesday, December 3, 2014

వింత సృష్టి

వింత సృష్టి 

మనసులేని విజ్ఞానం 
నలుమూలలా విజ్ఞానులను పోగుచేసి 
ఓ వింత సృష్టి చేయమందట 
కర్ణుడు కవచకుండలాలతో పుట్టినట్లే 
ఇకపై పుట్టే ప్రతి శిశువు 
లాప్టాపులతో బుక్స్ బాగులతో పుట్టాలని 
క్యార్ క్యార్ మనకుండా సర్ మేడం అనాలని 
ప్రయత్నిస్తామన్నారట విజ్ఞత లేని విజ్ఞానులు 
కాదు సాధించి తీరాల్సిందేనందట సమాజం 
వేలెత్తి చూపడం మాని ముక్కున వేలేసుకుందట మేథావితనం. 

*******

Tuesday, November 18, 2014

పూబోణి

పూబోణి
 
 
రాతి గుండె కరిగించి, రాగమాలికాలాపించి, 
 
ఒంపులు తిరిగే ఒయ్యారాన పచ్చలారబోసి
 
నేలమ్మ నుదుటిన సిరిరాత రాసే పూబోణి అని 
 
ఆ గోదారిననిపించాలని  ఎన్ని నురుగులో ఆ మేనుపై. 
 
 
*****
 
కంటెరుపు 
 
 
మింటి కంటెరుపు కిలకిలా రావాలు పలికిస్తుంటే,
 
నాలుగు గోడల నడుమే మూగవైపోతున్నవెందుకు?
 
ఇంతి కంటెరుపు గీతాలు. 
 
*****
 
 
జిలుగులు 
 
 
పడుగు పేకలు పారిజాతాలై విచ్చినా 
 
ఆకలి అప్పులు సహజాతాలై గ్రుచ్చె 
 
తరాల దృశ్య మాలికలో జిలుగులందరివి. 
 
చిరుగులే వారివి. 
 
 
*****
 
నాలుగు రాళ్ళు 
 
 
కుదురుగా ఉన్న జీవితాన 
 
నాలుగు రాళ్ళేసి అందం తేగలవా?
 
ఎందుకు తేలేవోయ్ 
 
మా ఊరి చెరువులో ఒకమారు అలా చెయ్. 
 
అలల  పై ఆడే నీ మనసుని ఆపనెవ్వరి తరమని 
 
అడగవా మరి నీవే. 
 
******


Monday, September 22, 2014

సున్నాలు - శూన్యాలు

సున్నాలు - శూన్యాలు 
 
 
సున్నాలతో ఎదిగేది 
జీతం. 
శూన్యాలతో నిండేది 
జీవితం. 
 
 
***
 
వెన్నెల విల్లు 
 
చూపుల విరాళమిచ్చిన! నాకు 
వెన్నెల విల్లు రాసిచ్చింది 
ఆ జాబిలి. 
 
 
***
 
 
ఇంట.... రచ్చ.... 
 
విభజించి పాలిస్తూ రచ్చ గెలిచి 
కలిసుంటే కలదు సుఖమంటూ ఇంటా గెలిచి 
రెండిటా చరిత్రకెక్కిన ఘనతనే సాధించిందిగా 
రవి అస్తమించని ఆ రాజ్యం. 
 
***
 
పాపం - పుణ్యం 
 
పాపానికి పల్లకీని 
పుణ్యానికి పాడెని 
ఏక కాలంలో భుజాలపై మోసే 
బోయీలెందరో ఈ కాలాన. 
 
***
 
 


Monday, September 15, 2014

నేను

నేను
 
 
నువ్వా? అనే ముళ్ళు 
 
రేకరేక నూ గ్రుచ్చుతున్నా!
 
నేనే మనిషినంటూ విరబూసిన
 
అందమైన అబద్ధమే నేను. 
 
 
****
 
 
రంగవల్లిక
 
అన్ని చుక్కలను కలపాలా,
 
రచించేందుకా రంగవల్లికనంటూ 
 
చటుక్కున చిన్ని రాయిని మింగిందేమిటా తటాకం. 
 
 
****
 
 
అభినందన
 
క్షణంలో! నదీ పాయల సౌందర్యాన్ని 
 
విహంగ వీక్షణాన వినువీధుల వెలయించిన
 
ఆ మెరుపు తీగను 
 
నా రెప్పల కరతాళ  ధ్వనితో అభినందించాను. 
 
 
****
 
 
మూఢనమ్మకాలు 
 
వెలిగే దీపం తన క్రింది చీకటిని పోగొట్టలేనట్లే,
 
వెల్లువైన విజ్ఞానంలో కూడా పల్లవిస్తూనే ఉన్నాయి!
 
మూఢనమ్మకాలు. 
 
****

Friday, August 22, 2014

నీటి అద్దం

నీటి అద్దం 

వంగి, ఆ రైతు జార్చు నీటి అద్దాన 
తమ  మోము చూసుకోవాలని 
పోటీ పడుతూ పెరుగుతున్నాయా విత్తులు 
పైరుపాపలుగా. 

****

పూలజడ 

కొమ్మలు మరచిపోయిన పూలజడలను 
తాను వేసుకొచ్చిందా గున్నమావి కొమ్మ 
ఈ వసంతాన. 

****

సాహసగాథ 

తుషార గంధం పోసి 
కోనలోని చెట్టూ పుట్టకు, రాయీ రప్పకు 
తన సాహసగాథను తెలపదూ 
ఆ జలపాతం. 

****

నింగి పూలు 

అంతటి గగనపు తోటలో 
చీకటేళ పూసిన నక్షత్ర పూలు 
ఉన్నపాటుగా మాయమై పోయాయని 
రెక్కలు విప్పి మరీ ఆ పూల సొగసును 
మరలా ఆ నింగికివ్వాలని 
తెల్లారకుండానే ఆ విహంగాల తొందర చూడు. 

****

Wednesday, August 20, 2014

పుడమి కల

పుడమి కల 
 
కురిసే వాన చినుకులన్నీ 
మెరిసే మెరుపు తీగపై 
పూలై పూస్తే!
పుడమి కలలు గనే  వసంతమే కాదా? అది. 
 
 
 
*****
 
 
బ్రతుకు
 
గాఢమ్ గా 
నిద్దరోయిన మృతువు కనే కలేనేమో 
బ్రతుకంటే. 
 
 
*****
 
 
అనాధలు
 
వికసించిన మనసుతో
మానవత! కన్నీరెడుతూ చిరునవ్వు 
ఒకరినొకరు ఓదార్చుకుంటున్నాయి!
అనాధలైనామని. 
 
 
*****
 
 
మనసు
 
 
ఏకాంతానుభూతిని పొందలేక 
నా పైన తానే సానుభూతి పవనమై  పరచుకుంది 
నా మనసు. 
 
 
 
*****

Tuesday, August 5, 2014

అదృష్టం

అదృష్టం
 
 
అప్పుడప్పుడే గెలుస్తాయి విప్లవాలంటూ,
ఆశ పడ్డ పేగులపై 
నీళ్ళను చల్లింది 
అదృష్టం.
 
 
***
 
 
ఊరంత అందం 
 
 
అంతందంగా ఊరంత అందం 
తమ కంట పడుతున్నందుకు కాదూ 
అడుగైనా కదపనిది ఆ కొండలు. 
 
 
***
 
 
రుచులు 
 
 
నిండు విస్తరోడికి పడనివి 
అర్ధ విస్తరోడికి అందనివే  
రుచులంటే. 
 
 
***
 
 
స్వప్నం 
 
 
తనను కనే మెలకువ 
నిద్దురకే ఉందని,ఆ వేళ వరకూ 
నా మనసును కనిపెట్టుకునే 
ఉంటుందా స్వప్నం. 
 
***

Friday, August 1, 2014

స్వర సన్యాసం

స్వర సన్యాసం 
స్వర సన్యాసం  చేశాయోయ్!
నేటి పాటలు. 
ఇక మనసులనెలా గెలుస్తాయిలే. 
****
భోగం 
ఎంత భోగమో 
ఈ నీడకి 
నేలే బోయీ అయింది. 
****
పెద్ద గీత 
కాలం మాత్రం లోకపు గాయాలను 
మాన్పుతోందేమిటోయ్ ఈ మధ్యన!
గీత పక్కన పెద్దగీతను గీస్తోంది తప్ప. 
****
దగ్గర-దూరం 
పేగుకి మెతుకును 
దగ్గర చేయడానికి 
ఎంత దూరమౌతున్నారు 
ఈ మనుషులు. 
****
 


Monday, July 28, 2014

తస్మాత్ జాగ్రత్త

తస్మాత్ జాగ్రత్త 

ఎన్నాళ్ళైనా ఏడుద్దాం 
నిట్టూర్పులెన్నైనా విడుద్దాం 
పసిమొగ్గలపై మృత్యువు కక్కిన హాలాహలాన్ని 
దిగమింగ కాలాన్ని దొర్లిద్దాం 
వీడిది తప్పంటూ, వాడిది తప్పంటూ వాదులాడేద్దాం
చివరకు, నూరేళ్ల రాతనూ రాయలేని 
విధాతదే నేరమంటూ ముగిద్దాం 
ఎందుకంటే, ఘోరం జరిగాక మనకో నేరస్తుడు కావాలిగా అంతే!
ఆ! ఇక పదండి 
భారంగా మూలిగే మనసును 
మరల బ్రతుకు బగ్గీలో కూర్చోబెడదాం 
వద్దన్నా, దానిని అక్కడి నుండి లాక్కెళ్ళిపోదాం 
ఎందుకంటావేమిటోయ్
అక్కడ నీ మనసుకు మానవత అంటితే!
అందులోంచి ఆలోచన పుడితే! అది ఆచరణైతే!
అమ్మో మనిషనిపించేసుకుంటావేమో??
అందుకే తస్మాత్ జాగ్రత్త.
******

Saturday, July 19, 2014

ఊహ

ఊహ
కాలాన్ని దొర్లించి,
కలాన్ని కదిలించి!
తీపి గురుతుగానో, చేదు గుళికగానో!
మనసున మిగిలిపోదూ! ఊహ. 
****
బాష్పాభిషేకం
విచ్చుకున్న పూలైన వేళ ఆ పెదవులు!
తొలి మంచు బిందువుల తళుకద్దడానికి 
ఎంత తొందర పడుతున్నవో 
చూడా ఆనందబాష్పాలు. 
****
తల్లిదండ్రులు
మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టే నా మనసుకు 
ఆలోచన, అనుభవాలే 
తల్లిదండ్రులు. 
****
చెరపలేని దూరం
చిరునవ్వు చెరపలేని దూరాన్ని చూపమని 
నా మనసుని అడిగాను. 
ఎక్కడెక్కడ తిరిగిందో అది పాపం 
అలసి అలసి నన్ను చేరి 
నా కన్నా మిన్నగా నవ్వుకుంది. 
**** 

Thursday, July 10, 2014

మరుపు

మరుపు
పొంగే ఆ పాల నవ్వుల నురుగులను
చూసుకుంటూ! 
ఆ అల తనను కొట్టిన దెబ్బను మర్చిపోదూ
ఈ శిల. 
****
నీటిబొట్లు 
ఐకమత్యం లో అందముందో 
లేక విడిపోవడంలో అందముందోనని 
ఆ విధాత కూడా 
తమకింకా వివరించలేక పోయినందుకు కాదూ
కలిసినట్టే కలిసి విడిపోయేదా నీటిబొట్లు 
ఈ తామరాకుపై. 
*****
శిల్పం
మూగదై! తానాడలేని మాటలను 
నా మనసున పాటలుగా పలికిస్తూ 
ఒక్కతీరుగా తానెలా ఆడుతోందో 
చూడా శిల్పం. 
*****
తోరణాలు
స్పర్ధల తో 
నా మనసింటికి తోరణాలు కట్టినాను 
నన్ను నేను ఆహ్వానించుకోలేని ఆ ఇంటికి 
నిన్ను ఆహ్వానించుట ఎట్లో? నేస్తం. 
*****

Thursday, June 26, 2014

కొండంత మేడ

కొండంత మేడ
చిటికెన వేలంత పునాదిపై 
కొండంత మేడను 
ఎంత అందంగా కట్టిందో చూడు 
వెలిగే ఆ దీపం. 
****
మానవత 
ఏమి నిలబడి ఉంటుందోయ్ 
ఆ అద్దం ముందు 
అంత అందమైన సమాధి కనిపిస్తోంది అందులో 
ఆ ఏముందిలే 
బహుశా! మానవతైయుంటుందేమోలే!
****
పేదరికం-ఆడంబరం
చిరిగి 
పేదరికాన్ని ఆడంబరాన్ని కూడా 
ప్రతిబింబించగలదు ఆ బట్ట. 
****
సంధ్య
బద్ధ శతృవులైన 
ఇద్దరు సమవుజ్జీల నడుమ 
అధికార మార్పిడిని 
ఎంత సులువుగా చేయగలదో చూడు 
ఆ సంధ్య. 
****

Friday, June 20, 2014

ప్రకృతిచిత్రం

అందాల విందు 
అడ్డం లాటి మనసు, ఆతిథ్యమీయాలన్న ఆశ 
ఈ రెండూ చాలవా? ఆకాశం కూడా మురిసి పోయేంత 
అందాల విందును 
ఆ నిండు జాబిలికి వడ్డించనేనంటూ 
చూడు ఎలా మిడిసిపడుతోందో 
అందాల ఈ పల్లె చెరువు. 
*****
ఆనందబాష్పమాల
ఎంత ఆనంద పడుతోందో ఈ కడలి 
తను రాల్చిన ఆనందబాష్పధారలు 
మాల అయి నీ మెడను మెరుస్తున్నందుకో చెలీ!
******
అందమైన అలజడి  
నాలుగు రాళ్ళను లోనికేసుకుంటూ 
అలజడిలో కూడా 
అందముందంటుందా చెరువు 
నిజమేనంటావా?
****
మధనం
మధనం అమృతంతో ఆగిపోయింది కదా!
అలానే అంతర్మధనం కూడా 
ఆనందబాష్పం తో ఆగిపోతే ఎంత బావుణ్ణు. 
******
శిల
మేనితో గానీ మనసుతో గానీ 
మీరు పలుకరించలేని శిలలాంటి మనుషులుంటారని 
తనపై రాలిన ప్రతి పూవుతోనూ 
అంటుందా శిల. 
******
  

Wednesday, June 18, 2014

గతజన్మ

గతజన్మ
గతజన్మలో 
నీలిమబ్బుల బారులు 
ఆ నదీపాయలు. 
***
భాగ్యవంతురాలు
అటూఇటూ 
పూలు కావలి కాచేంత
భాగ్యవంతురాలా దారం. 
****
మెరుపుసుందరి
చీకటిలోనూ 
ఆ మబ్బుల గుంపుల్లో దారిచేసుకుంటూ 
ఎక్కడికి పోతోందో 
ఆ మెరుపుసుందరి. 
****
యుక్తి
గెలిచేదాకా పోరాడే 
శక్తి ఐతే ఉంది గానీ 
ఎలా గెలవాలో అనే 
యుక్తి మాత్రం లేదా అల దగ్గర. 
****

Monday, June 16, 2014

అందం

అందం
 ఓ పక్క ఆ ఆకాశం 
తిండి పెట్టక కడుపు మాడ్చుతున్నా 
అందాన్ని ఎంతందంగా 
నెమరువేస్తోందో చూడా నది 
ఆ ఇసుక తిన్నెల మధ్య కూర్చుని. 
*****
జలపాతం
దగ్గరకు పిలిచి 
అంత గంధం నా మేనంతా పూసి 
తన గాంధర్వాన్నంతా వినిపిస్తుంది 
నాకా జలపాతం. 
******
తలపు
పరుగెడుతున్న ఆ ఏటి చరణాలకు 
గజ్జె కడదామనుకున్న నా తలంపే 
నవ్వు నురుగులుగా పల్లవిస్తుంది అదిగో అలా.... 
******
దివాలా
కలలు పండించలేక 
నిదుర కూడా వ్యవసాయంలా 
దివాలా తీసిందోయ్. 
******

Wednesday, June 4, 2014

వెలుగుల చీకట్లు

వెలుగుల చీకట్లు
నా దేశాన సంస్కృతనే గర్భాలయాన 
రంగురంగు దీపాలే!
ఎన్ని చీకట్లను ప్రసవించాయో చూడు!
ఆ పబ్బుల పుణ్యమా అంటూ. 
****
వెచ్చని స్వప్నాలు
మబ్బుల దుప్పటి కప్పుకుని నిదురించే 
ఆ కొండల మనస్సుల్లో 
వెచ్చని స్వప్నాలుగా ఎన్ని మొలకలో!
*****
వ్యభిచారం 
సానికి కూటికై,
నేతకు సీటుకై. 
అక్కడ దానితో ఒక్కడికైనా సుఖముంది 
ఇక్కడ వీడితో ఎవ్వరికైనా ఉందా .... సుఖం. 
*****

Sunday, May 25, 2014

విశ్వ పరిణామం

విశ్వ పరిణామం
అణువు నుండి తానెలా పరిణమించానో అని 
తెలుసుకోవాలంటే ఈ విశ్వం 
నాలోని నీ పరిచయం నుండి 
ప్రస్తుతాన్ని పరీక్షిస్తే సరి. 
****
సంస్కృతి
వ్యసనాలకు వయసు తగ్గిన చోట 
తాను మాత్రమూ ఆయువెక్కువ పోసుకోగలదా?
సంస్కృతన్నది. 
****
వెన్నెల రాజు
నిండు మనసుతో వచ్చినా?
నీ మనసుతో ఒక నిముషమైనా 
మన్నన పొందగలుగుతున్నదా?
ఆ వెలలేని నెలరాజు ఈ మధ్యన!
 *****
చినుకులు 
అమ్మ ఒడి నుండి జారి!
అప్పుడే అనంత ప్రయాణం చేసిన తనకు 
బడలిక తీర్చుకొమ్మంటూ పీటేసి,
వసించమంటూ తన పాదాల 
ఇంత చోటు చూపిన మొక్కపై
పూవులై, ఎలా నవ్వులు కురిపిస్తున్నాయో చూడు 
నాటి చినుకులు. 
*****

Thursday, May 22, 2014

వాచకాలు

వాచకాలు
వాచకాలు వాచిపోతూనే ఉన్నా 
విలువలకై ముఖం వాచిపోయేలా 
ఎదురు చూస్తుందేమిటో 
ఈ సమాజం. 
****
పల్లె చెరువులు
అదే పనిగా సాగిపోతున్న మబ్బులను 
తమ అందం చుసుకోమంటూ 
ఎంత అందంగా ఆపాయో చూడు!
అద్దాలై ఆ పల్లె చెరువులు. 
*****
ఎండమావులు
నాగరికత పై 
పరుచుకున్న ఎండమావులే!
వికాసాలన్నవి. 
*****
రుచి
కథల రుచి 
బాల్యానికి తెలీడం లేదు 
అందుకే బ్రతుకు రుచి 
జీవితానికి......... 
*******

Sunday, March 16, 2014

పున్నమి

పున్నమి 
పున్నమి, దీపాన్ని పట్టుకుని 
గోదారి గట్ల వెంట వెతికేది ఏమై ఉంటుందంటావ్?
తెలీదంటావేమిటోయ్ నీ మనసే 
పాపమోసారి దొరకనివ్వవోయ్ దానికి. 
******
ఫాషన్
అందాలన్నిటికీ 
అందమైన వలువలు కడుతుందా చీకటి 
ఫాషన్ అంటే ఏమిటో తెలీకుండానే 
*****
జోడెడ్లు
జోడెడ్లే మనిషి, మనసు 
కానీ రెండూ 
ఒకే తోవన నడవడమే అరుదు. 
******
మనసు
ఉన్న చోటెక్కడో చెప్పదు కానీ 
విషాదమైనా ఆనందమైనా 
తనువంతా కదిపి పారేస్తుంది 
నా మనసు. 
******

Saturday, March 15, 2014

దీపం

దీపం
గాయం లేదు 
చుక్క రక్తమైనా చిందలేదు 
అయినా ఎంత కాంతులీను బిడ్డను కందా దీపం. 
*******
సరస కావ్యం 
ఓ కవి భావుకతలాటి ఆ చల్లగాలికి 
ఓ నర్తకిలా ఆ వనం అభినయం నేర్పితే 
ఆడుతున్న ఆ సరసకావ్యాన 
నాయికా నాయకులెవరో తెలుసా? 
నీ కన్నులే. 
******
పెరటి పువ్వు
ఎంత పిలిచినా పలుకలేదని 
అలసి నా పాదాల పై పడి 
ప్రాణాలొదిలింది నా పెరటి పువ్వు 
******
శాపం
ఏళ్ళుగా నిలబడి 
తపస్సు చేసినందుకు 
శాపం మీదపడిందని 
ముక్కలై పోతోందీ మాను. 
******

Wednesday, March 5, 2014

సుందరి

సుందరి
తాను వస్తూనే నా జీవితాన్ని 
అందంగా అలంకరించింది 
తన ఎదుటనుండి నన్నో క్షణం దూరం కానీయనంత దగ్గరైంది 
నాక్కావాల్సిన రూపంలో తానాడింది 
ఆమె లేనిదే జీవితమే లేదనిపించింది 
ఇంత చ చేసిన ఆమెను నీకేమి కావాలంటూ అడిగితే 
నీ ప్రాణాలు నాకిమ్మంటూ అడిగిందా ప్లాస్టిక్ సుందరి 
******
 నాట్యం
నేలపై నీ కళ్ళను పరచి 
చెట్టు విడిచిన ఎండుటాకు
గాలిలో చేసే నాట్యాన్ని 
నీవెప్పుడైనా చూశావా 
ఆకాశ సంద్రం నుండి బయలుదేరి 
నేల తీరాన్ని చేరే నావలా లేదూ!
******
శిల
రాయికి మాత్రం తెలిసిందా 
నిన్ను ఆకట్టే కళ తనలో ఉందని 
నే తనను శిల్పంలా మలచేదాకా. 
నాకు మాత్రం తెలిసిందా 
శిలలా నేనున్నానని 
నీ చూపు నాపై పడేదాకా. 
*******
అలక
నిజం చెప్పాలంటే 
వాడంత కొంటెతనం నీకెక్కడిది 
ఆమె కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ 
నిలబడి నీవు ప్రేమాయణం సాగిస్తే 
వాడేమో ఓరకంట ఆ వయ్యారాన్ని మీటి 
తన దారిన తాను పోతూ 
చెలిని చుట్టూ తిప్పుకుంటాదంటూ 
సూరీని చూపి ఆకాశం తనను దెప్పిందని అలిగి 
అమాసన బయటకే రాడు జాబిలి. 
*******

Tuesday, March 4, 2014

గుప్పెడు చేను

గుప్పెడు చేను
ఎపుడంటే అపుడు 
కన్నీటి తడిని అద్దగలిగే గుప్పెడంత చేను 
తన చేతిలో ఉందని కాబోలు 
ఎప్పుడూ ఏదో ఒక భావాన్ని 
పండిస్తూనే ఉంటుంది 
నా మనసు. 
*****
సజీవగీతికలు
మమతానురాగాలు 
పల్లవీ చరణాలుగా వినిపించే సజీవగీతికలను విని 
ఎంత కాలమైందో అని 
తనలో తాను అనుకుంటూ 
ముందుకు సాగుతుందీ కాలం. 
******
బడాయి
ఎక్కడ నా రెక్క తగిలి 
తను గాయపడాల్సి వస్తుందోనని 
అంత దూరానెళ్ళి కూర్చుందా ఆకాశమంటూ 
ఎంత బడాయిగా చెబుతోందో 
చూడా బుల్లిపిట్ట. 
*****
మెరుపుతీగ
తానాడే ఆటకు నిడివి చాలకనో 
తకిచ్చిన ఆయువు ఇంతేనా అనో 
అలిగి ఆ ఆకాశాన్ని వీడిన 
మెరుపుతీగ కాదటోయ్ 
వెన్నెల్లో ఈ గోదారి. 
*******

Monday, March 3, 2014

ఆశ

ఆశ
ఆమె నా హృదయోద్యానవనమున 
వాహ్యాళికై వచ్చింది మొదలు 
వికసింపనెరిగాయి నా భావనలు 
వాటి పరిమళం నచ్చి ఇంకాసేపు.... 
ఆమె ఇచటనే ఆగునేమోనని ఆశ
******

Sunday, March 2, 2014

బృందావనం

బృందావనం
తెలుపు ఎరుపు బంగారు వర్ణాల మోములపై 
మందారపు వర్ణాలు అలిమిన 
ఆ కారుమేఘపు వన్నె వాడి నవ్వులు చూస్తూ 
 వివిధ వర్ణాల విరులు ఆనందబాష్పాలు రాల్చుతుంటే 
పుడమి గుండెనంటిన ఈ రంగుల సాక్షిగా 
పాపం నోరుతెరిచా హోలీ 
ఒక్కరోజైనా సెలవు అడగకుందా బృందావనాన. 
******

Friday, February 21, 2014

వలపు పేరంటం

వలపు పేరంటం
నా ఏకాంతాన్ని పంచుకుంటూ 
ఆ వెన్నెల ఇంకా ఇంకా వెలిగిపోతుంటే,
వలపు పేరంటపు తోరణాన్ని 
ఎంతందంగా కట్టిందో చూడా కలువ 
నా కనుదోయి వాకిట. 
*****
ఆధునిక కాపురాలు
అయితే నిశ్శబ్దం లేదా రాద్ధాంతం అనే 
రెండు సేతువులే అనుసంధానిస్తున్నాయి 
కొన్ని ఆధునిక కాపురాలనీమధ్యన 
******
ఆధునిక అందాలు
ఆభరణాలను, ఆచ్చాదనలను వదిలేసి 
నిగ్రహాలు, గౌరవాలు కావాలంటున్నాయి 
ఆధునిక అందాలు కొన్ని 
******
మౌనరాగాలు
పొదల ఎదలలో దాగిన 
మౌనరాగాలను తన గొంతుతో 
ఎంత చక్కగా ఆలపిస్తుందా గాలి. 
******

Wednesday, February 19, 2014

రాచపీనుగ

రాచపీనుగ
రాచపీనుగ ఆ సాంప్రదాయం 
అందుకే గౌరవమర్యాదలు 
దానికి తోడుగా అలా...... 
*****
మధురగానం 
మనసు కరిగించే మధురగానాన్ని
వినిపించబోతోందా ఆకాశమని కాబోలు 
ఒళ్లంతా చెవులు చేసుకుందా బీడు. 
*****
కన్నీళ్లు
ఎందుకని చెప్పలేక అవి మూగవై 
అర్ధం చేసుకోవడంలో 
అంధత్వాన్ని ఆపాదిస్తున్నాయి 
నా మనసుకు ఆ కన్నీళ్లు.
******
పచ్చల తాంబూలం
పుడమికి పచ్చల తాంబూలమీయడానికి 
మేఘాల తలపాగా చుట్టుకుని 
ఎలా పెద్దమనిషిలా నిలబడిందో 
చూడా కొండ . 
******

Tuesday, February 18, 2014

వెలుగుధారలు


వాన ధారలే కాదు
సూర్యచంద్రులకు అడ్డెళ్లి
అప్పుడప్పుడు
వెలుగుధారలనెలా కురిపిస్తోందో
చూడా మేఘం


                                                                       ****