Follow by Email

Monday, December 31, 2012

కాలప్రవాహం

కాలప్రవాహం 
అంతలోనే పుట్టి నీలో నీవే కలిసిపోయే 
నీ ఇంద్రజాలమెవ్వరికీ అబ్బింది కాదు 
నీ రూపగోప్యతకాలవాలమై ఎన్నో చైతన్యాలు 
నీ ఒడిలో పెరిగి విరుగుతాయి 
నీ ఏకరుప స్పర్శకు ముగ్ధమొంది 
ఏకాంశిక తానై నీ కౌగిట చేరి వివిధ రూప లావణ్యాలతో 
తననలంకరించమంటుందీ విశ్వం 
అలంకరించి, తన వంక చూడక సాగే నీ చూపున పడాలని 
నీ వెనుకే వస్తున్న విశ్వానికి 
ఆ బాటలోనే శాంతి విశ్రాంతులు కల్పిస్తావు 
నీలో లేని విభాగాలకు ఎన్నో పేర్లు పెట్టుకుని 
ఈ విశ్వస్రవంతి తనపై 
ఎన్నో రంగుల నీడలు పడేట్టు చేసుకుంటుంది 
ఎన్నో అందాల భావనలతో తన వియోగ దుఃఖ స్పందనలను 
సాఫల్యానుభూతులను నీకే ఆపాదిస్తూ 
నీ చేయూతతో నడిచే విశ్వంలో నేనెంత నా స్థానమెంత 
ఐనా నీ సంపూర్ణ భాగస్తుడిగా నన్నెంపిక చేసి 
నాకందుతున్న  నీ విలువను నేనెరిగేదెపుడో.
*********
బ్లాగ్మిత్రులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 

Saturday, December 29, 2012

హిమవసంతం

హిమవసంతం 
నాదైన ఈ తోటలో 
కొమ్మ మీద కురుస్తున్న ప్రతి చుక్కా ఓ పూవైపోతుంటే 
ఆ తావిని మోస్తూ గాలికి పట్టిన స్వేదం ముత్యాలౌతుంటే 
రెక్క విప్పాతేటులు మయూరాలనే మించి ఆడుతుంటే 
నా మనసున రేగిన మోదమంతా 
తుషారమై ఈ తోటన పరచుకుంటే 
అపుడు నా రెప్పల చప్పుడు ఆ కోకిలల పిలుపై తోచి 
అందాల హిమనగాన్ని స్వాగతతోరణమై వెలయించి 
ఆ వయ్యారి వసంతం తన విలాససౌధాన్నీ తోట గట్టుకుంటే 
ఈ అందాలకు మైమరచి ఆ తొలిసంధ్య 
పున్నమి జాబిలిని సాగనంపకుంటే ,
వాహ్యాళికని బయలుదేరినా ఇంద్రుడు మేఘాల చాటుగా 
ఈ తోటను చూసి ఊహకందని స్వప్నమొకటి 
వాస్తవమై వెలసిందని 
చేయి సాచి నన్నీ తోటను దానమీయమని అడుగకుండునా?
**********

Sunday, December 23, 2012

వాడిన జ్ఞాపకాలు

వాడిన జ్ఞాపకాలు 
ఎక్కడ వాటిని చూస్తూ 
విరియక ఆగిపోతాయో 
ఈ మొగ్గలని కాబోలు 
వాడినపూల జ్ఞాపకాలను 
తుంచేసుకుంటుందా చెట్టు.
*******
అల్లరి 
ప్రాణం లేకున్నా 
తనలోని నాదంతో 
మునిగిపోతూ 
ఎంత అల్లరి చేసిందో 
ఆ రాయి ఈ చెరువులో 
చూసావా!
********
నిదుర  
నిదురలోనైనా మొత్తంగా  
నిన్ను హత్తుకుందామంటే 
ఈ మాయదారి కలలు 
ఇపుడే మేలుకోవాలా 
అంటూ వాపోతోంది నిదుర 
నవ్వే నీ రెప్పల వెనుక.
*********
ఆకాశం 
కరిగి మాయమయ్యే 
మేఘం కోసం 
గుండెలవిసేలా రోదిస్తూ 
ఉరుముతుంది ఆకాశం.
********


Friday, December 21, 2012

శిల

శిల 
శిల శిల్పమైనదని 
నీడనిచ్చిన మాను 
మెడలో హారమైనది.
******
కాంతిసీమ 
కాంతిసీమకామె కాటుక రేఖను 
కావలి బెట్టిందని కాబోలు 
చీకటి ఖైదు లోకి 
జారిపోయిందా మెరుపు తీగ.
********
ఆడది 
అణచుకోవడం చేతకాక బ్రద్దలై 
అది విశ్వమైంది గానీ 
అణచుకోవడం నేర్చి బ్రద్దలవకుంటే అదీ 
ఆడదే అయ్యేదేమో.
********
బాల్యం  
ఆట, పాట  
అనురాగము, ఆప్యాయత అనే 
నలుగురు బోయీలు మోసే 
పల్లకీలో ఎక్కి ఊరేగి 
ఎన్నాళ్ళయిందో ఆ బాల్యం.
********

Wednesday, December 19, 2012

అలజడి

అలజడి 
నిప్పొక చోటుంటే పొగ 
ఇంకొక చోటునుండి వస్తుందంటే 
నమ్మక తప్పడం లేదోయ్ 
అంతరంగంలో అలజడి 
కళ్ళల్లో సుడితిరుగుతుంటే.
********
జ్ఞాపకం 
అలలు ఎగసిపడుతున్న 
నా కంటిలో 
నీ ప్రతి జ్ఞాపకమూ 
ఓ ఆణిముత్యమే.
*******
వసంతం 
అన్నీ రాలిన మానుకు 
ఒక్క చిగురాకుతో వసంతం రాదేమో గానీ 
బంధాలన్నీ విదిల్చిన మనిషికి 
ఒక్క పిలుపైనా నిజంగా వసంతమే.
******
దీర్ఘాలు 
అతివల తలకట్లు 
దీర్ఘాలు కాకుండా 
పోతున్నాయీమధ్యన.
********

Tuesday, December 18, 2012

రాజకీయం

రాజకీయం 
కొన్ని నిజాలు 
కొందరికి తెలియకపోతే మంచిది 
అన్ని నిజాలు 
అందరికీ తెలియకపోతే మంచిది 
వెరసి నిజమన్నది 
మనిషికి తెలియకపోతే మంచిదంటూ 
సాగుతోంది నేటి రాజకీయం.
********
శోధన 
మట్టిని శోధిస్తే 
నాగరికత బయటపడిందోయ్ 
మరి మనిషిని శోధిస్తే?
అ.............
********
నీతి 
ఆదరించే మనసులు తప్ప 
అన్నీ ఉన్నాయోయ్ 
చట్టాలు రాజ్యాంగాలు అంటూ ఈ నీతికి.
*********
అవినీతి  
అవినీతి 
కాదు కాదు నీకు అనడం రావట్లా 
అవే నీతి లేదా 
అదే నీతి అని అనాలి.
********

Monday, December 17, 2012

ఋతు సంగమం

ఋతు సంగమం 
కొమ్మ చాటు గాంధర్వం విని 
పొంగిపోయిన ప్రకృతి డెందం 
అందుకుంది మా వలపు గంధం 
పరిమళించే ఈ సుమ బంధం. 
 
ఎదను బీడు చేయ 
గ్రీష్మాగ్ని గాదు విరహాగ్ని 
ఊహా మాత్రాన కోరింది ఇచ్చు జవరాలిని 
జత చేయు మోదాగ్ని.

అందం పురివిప్పింది 
ఆకాశాన్ని నీరు గ్రప్పింది 
కరిగిన మేఘం కార్చిచ్చై 
మన ఎడబాటునే దహించింది 

లోకాన్ని మంచు దుప్పటిలా కప్పింది హేమంతం 
పారవశ్యం చిగురాకుకూ అయింది సొంతం 
తొలి సంధ్య పాడింది సుప్రభాతం 
ప్రతి ఆకు రాల్చింది మన వలపు కరపత్రం.
 
పసిడి పుప్పొడి రాల్చింది 
శరద్పున్నమీ పుష్పం 
నీ నా సంయోగ సంగమాన్ని గాంచి 
రాల్చింది ఓ మధుబాష్పం.
 
రాలిన ఆకుల వలువలనే  
ఎంచుకున్న వనభూమిలా 
సింగారించుకుంది  నాదు హృది 
నిన్నటి నీ తలపులతో.
********
 
 

Friday, November 30, 2012

నీవు

నీవు 
నాకే అందని 
నా మనసు లోతుల్లోకి చేరి నీవు 
ఆ ఆకాశాన్ని మించిన శిఖరంలా 
నిలిపేవు నన్ను.
********
మనసు 
అంతు అఘాతము రెండూ తెలియని 
కడలిలాటిదేనోయ్ మనసూనూ 
మరి మథించి అమృతాన్ని పొందలేక 
వేదన అనే హాలాహలంతోనే 
 సరిపెట్టుకుంటావేమిటోయ్.
*********
కలల ఆచూకి  
కలల  ఆచూకీనే కాదు 
కలల చిరునామానూ 
చెరిపేస్తున్నాయా పుస్తకాలు 
పోటీ పెట్టి మరీ పరుగులెత్తిస్తూ 
ఆ పిల్లల్ని.
*********
సంఘీభావం  
నవ్వుకు సంఘీభావం తెలిపి 
ఏడుస్తున్న కళ్ళను చూస్తూ కూడా 
ఏడుపుకు సంఘీభావం చూపుతూ 
ఆ పెదవులు నవ్వవెందుకని?
*********

Tuesday, November 27, 2012

నాదు మనసు

నాదు మనసు 
గాయపరచే ముళ్ళను తోడుంచుకున్న 
పువ్వు కన్నా 
గాయపడి గుండెకు కన్నీళ్లను ధారవోయు 
నాదు మనసెంతో మృదువైనది గాదే.
*******
చీర 
వాడు మోయలేని అప్పులతో సహా 
వాడిని ఎంత సునాయాసంగా మోసిందో చూడు 
వాడు అల్లిన ఆ నూలుపోగుల చీరె.
********
అద్దం 
భూమి మొత్తాన్ని పట్టి చూపగలిగే 
అద్దమెక్కడ ఉందని అడిగిన గాలికి 
తనపై నీటిబొట్టును చూపింది 
ఆ గరిక.
*******
నాగరికత  
దీపం చీకటిని పోగేయడంతో సమానం 
నాగరికత 
ఆ వినాశనాన్ని పోగేయడం.
********

Saturday, November 24, 2012

అడుగులు-అనుబంధాలు

అడుగులు-అనుబంధాలు 
అసలు అడుగులకి అనుబంధాలకు సంబంధం ఎలాటిదోయ్ 
అనులోమమా? విలోమమా?
అది వేసే అడుగుకు తెలియాలంటావా?
వేయించే మనసుకు తెలియాలంటావా? ఏది చెప్పు 
ఎందుకంటే తన వైపుకు పడని అడుగులపై ఆశ కొన్ని మనసులకి 
కొలిచే మనసున్న దానిపై ద్యాసుండదు కొన్ని అడుగులకి 
ఎలా విప్పాలోయ్ ఈ చిక్కుముడి 
అసలు కొంగులు గట్టి బ్రహ్మముడి అంటారు గానీ 
ఈ ముడిని విప్పేదెవ్వరు 
ఎవరు వివరించినా ఇది విక్రమార్క విజయమే అవుతుందిలే గానీ 
ఏతావాతా ప్రతి అనుబంధానికి తెలిసేదేమిటంటే 
అడుగులు దూరంగా పోతున్నా దగ్గరగా పడుతున్నా 
మనసులు కొన్నిఆ అడుగులకు మడుగులొత్తుతాయని 
కొన్ని అడుగులకు తెలిసేదేమిటంటే 
అవునన్నా కాదన్నా తమ అడుగుల్లో అడుగులేసి నడిచే 
కొన్ని మనసులుంటాయని.
********

Wednesday, November 21, 2012

మృతాభిసారికుడు

మృతాభిసారికుడు 

వాడు సామాన్యుడు కాడు 
సంధ్యారుణ కాంతి పుంజాలను కన్నుల దాచిన వాడు 
అమావాస్య నిశికే తిమిరాన్ని అరువీయ గల అంతరంగమున్నవాడు 
సగం దేహాన్ని గోతిలో పూడ్చుకుని 
నిత్యమా మృత్యువుతో బేరసారాలాడేవాడు  
అవును! వేదన వాడి జీవన నాదమని తెలీక 
ఒక్కో పోగునూ వాడింకా జాగ్రత్తగా అల్లుతూనే పోతున్నాడు 
నవజీవన నాదం కోసం వెదుకుతూ 
గతకాలపు వైభోగానికి నీళ్ళోదలలేక 
అమాయకంగా కన్నీళ్ళోదులుతున్నాడు 
నిజం!వాడు సంస్కృతికే సంస్కృతిని నేర్పిన వాడు 
వొంటిపై ఇంద్రధనుస్సు వర్ణాలను తెచ్చిన వాడు 
జలతారు వెన్నెల జిలుగులను అగ్గిపెట్టెన పెట్టి 
ఈ లోకాన్నే అబ్బురపరచినవాడు  
కాదు కాదు వాడిప్పుడు నిదురను వెలివేసి 
స్వప్నాలను ఉరిదీసినవాడు 
పొట్ట చేతపట్టుకున్నా బిచ్చమెత్తలేని అభిమానధనుడు 
వేదనను తీరని వాంఛలను పడుగు పేకలుగా 
తనపై తానే అర్ధాయుష్షు వస్త్రాన్ని నేసుకుంటున్న 
మృతాభిసారికుడు.
*********

Monday, November 19, 2012

స్వాభిమానమా నీకు జోహార్

స్వాభిమానమా నీకు జోహార్  
వస్తూ నీవిన్ని ఆనంద బాష్పాలను తేలేదే
 పోతూ ఇన్ని కన్నీళ్ళనెలా పట్టుకుపోతున్నావు 
అందరిలానే ఎదిగావు కాలపు ఒడిలో ఒదిగావు 
ఐనా జరగకూడనిది ఏదో జరిగినట్లు ఏమిటా జనసంద్రం 
ఏమి పంచావని నువ్వు అందరికీ 
ఈ లోకంతో పొసగక నీ అంతరాంతరాలలో 
చెలరేగిన తుఫానుని తప్ప 
ఏమి చెప్పావని అందరితోనూ నువ్వు 
స్వాభిమానానికి మించిన సంపద 
ఆ స్వర్గంలోనూ లేదని తప్ప 
అందుకే వివాదాలు, సందేహాలు, సయోధ్యలు,సామరస్యాలు 
ఎన్నుంటే ఉండనీ నీతో 
నువ్వు చరిత్రవయ్యావన్నది మాత్రం వాస్తవం 
విజయానికి కూడా వివేచన ఉండాలని 
ఆ వివేచనలోనూ జాతి గౌరవం మెరవాలని 
నీవన్నది మరువగలవాడెవ్వడు ఈ భారతావనిలో ఓ థాకరే!
అందుకే మా స్వాభిమాన భారతానికి 
నీ జీవితమో ఉపనిషత్తు.
*******

Sunday, November 18, 2012

ప్రాణస్పందన

ప్రాణస్పందన 
చినుకుల సడికి 
ప్రతిస్పందన చూపమంటే 
ప్రాణస్పందనను చూపిందేమిటీ పుడమి.
******
అధరాలు 
అర విచ్చి నీ వదనానికి 
ఎంత అందాన్ని 
అరువిచ్చాయో నీ అధరాలు.
********
అనుబంధాలు  
ఒక తరాన్ని మించి 
సుగంధాన్ని పంచలేకపోతున్నాయి 
ఆ అనుబంధాలు 
బాబ్బాబు ఒక్క తరమైనా పంచుతున్నాయా? అని 
ఎదురడక్కు.
********
స్వప్నాలు 
నిదురనే తెర వెనుక 
గాఢ ఆలింగనం చేసుకున్న ఆ నిశి సుందరి
నాపై కురిపించే చుంబనాలే స్వప్నాలు.
********

Saturday, November 17, 2012

మాస్క్

మాస్క్ 
నేను నిజాన్ని ఒప్పుకోలేను 
అబద్ధాన్ని హత్తుకోలేను 
నా ఊహాశ్వమేధాన్ని ఆపనూలేను 
కపటత్వం నా అంతరంగాన్ని ఏలుతుంటే 
నలుగురిలో విభూతి నామాలు పెట్టుకుని తిరుగుతూనే 
కోరలని, నఖాలను నా ఆలోచనలకు మొలిపించడం మాత్రం మరచిపోను నేను 
ఎందుకంటే ఎలాగైనా గెలుపు కావాలి నాకు 
అది మిధ్యలోనైనా మీ అందరి మధ్యలోనైనా 
ఐనా నాతోనే నాకు పరిచయం గగనమైన ఈ కాలంలో 
నలుగురిలో నేనెలా మొలుస్తాను 
ఆ నలుగురిపై నేనెలా గెలుస్తాను 
అందుకే నాకు నిజం వద్దు 
అలాగని అబద్ధంలోనూ జీవించనునేను 
నాకిప్పుడు కావాల్సిందల్లా 
నాలోని నిజాన్ని మీకు చూపించని 
అబద్ధంతో నన్ను నొప్పించని మాస్కొకటే.
*********

Friday, November 16, 2012

అద్దం-అందం

అద్దం-అందం 
ఆమెతో ఆమె అందాన్ని ఒప్పించే సరికి 
పాపం ఎంత ఆయాసమొస్తుందో 
ఈ అద్దానికి.
******
జాలం 
మీనాల కోసం కాదు 
ముత్యాల కోసమీ జాలమల్లుతున్నానంటూ 
తెల్లవారే సరికి నిజంగానే 
తన జాలాన చిక్కిన ముత్యాలను 
వేలానికి పెట్టింది ఆ సాలీడు 
మెరుపంటి చూపులతో పాడుకొమ్మంటూ.
*********
అందాల కావ్యం 
తనపై తానే అందాల కావ్యాన్ని రాసుకోవాలని 
పరిమళించిన తన భావాలనెలా 
నాతో పంచుకుంటోందో 
చూడీ పుడమి తొలకరిన.
********
నెలవు 
అలజడుందని అలవాటైన నెలవునొదిలి 
తాను చేసిన తప్పింకెవ్వరూ చేయొద్దని 
గిలగిలా కొట్టుకుంటూ ఎలా చెబుతోందో 
చూడా గట్టున పడ్డ  చేప.
********

Thursday, November 15, 2012

అమృతోదయం

అమృతోదయం 
పరుషములాడినవి వారి అధరములు గాన 
నాడు అమృతోదయమ్మునకు మదనమవసరమయ్యె గానీ 
సరస సారస్వతమెరిగిన మాకయ్యది 
లిప్తపాటు క్రీడయే సుమీ అంటూ 
తమ అధరామృత రాశులు గట్టిన సౌధాన్ని 
ఆ చిటారు కొమ్మల వీక్షించమంటూ 
గాలివాటున ఆహ్వానమంపేరు 
ఆ తేనేతీగలు ఈ పూతీగెలు.
********
పుట్టుమచ్చ 
ఏ నెలవంకకు సైతమూ మచ్చలుండవా?
అంటూ ప్రశ్నించే 
ఆమె నడుమొంపున వెలసిన 
ఆ పుట్టుమచ్చ.
*******
పసిపాదాలు  
జానెడు నింపని  లోకాన్ని 
అవిశ్రాంతంగా కొలుస్తూనే ఉన్నాయి 
వాడి పసిపాదాలు.
*******
జీవితం  
నలుగురిలోకొచ్చి 
నలుగురిలోంచి వెళ్ళడమే 
జీవితమంటే.
******

Monday, November 12, 2012

చెలీ! నీకై....

చెలీ! నీకై....
గోదారి మేనంతా తానే కరిగింది ఎన్నెలా 
కరిగి ఏరులా పారింది ఆ పండు ఎన్నెల 
ఏరులా పారి అందాన మేరువే అయింది ఆ పండు ఎన్నెల 
మేరువైన అందాన 
జలతారు పరదాల్లా ఆ వెండి మబ్బులు 
ఆ వెండి మబ్బుల కింద 
ఈ పసిడి గడ్డి దుబ్బుల మాటున వెదుకుతోంది నా మనసు 
నీకై ఓ చెలీ! 
ఆ నిండు జాబిలిని నీ ముక్కెరగ పొదగాలని.
*********
(బ్లాగ్ వీక్షకులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు)

Friday, November 9, 2012

ఆమె

ఆమె  
ఆమె ఆక్రోశమే 
రామాయణం 
ఆమె అవమానమే 
భారతం.
*****
చీకటి గది 
సహనంతో ఆమె కళ్ళూ 
సరదాకి ఆ సహనాన్ని కొన్నానన్న ఆనందంతో 
ఆతని కళ్ళూ!
ఇరుసంధ్యలై వెలుగుతున్నాయా చీకటి గదిలో.
*********
తూకం 
మంచి చెడులను 
తూకం వేస్తుందా దీపం 
తలకాడెలుగుతూ.
********
వసంతగీతం-వర్షరాగం 
చెవులు కనుల మీదుగా 
మనసులోకి జారుతుందా వసంతగీతం 
కనులు చెవుల దారిన  
మనసు లోతుల్లోకి చేరుతుందా వర్షరాగం.
*********

 


Thursday, November 8, 2012

జీవన వసంతం

జీవన వసంతం 
బరువంతా దింపుకున్నాక గానీ సాక్షాత్కారించలేదు 
వసంతమనే స్వప్నమా మానులకైనా.
మరి నీవేమిటోయ్ ?
మోయలేనంత బరువుని నీ మనసుకెత్తి 
అలా ఆరాటపడతావు ఆ  జీవనవసంతానికై.
*********
పున్నమి  
విరిసిన ఆమె మనసు పొరలన్నిటి మీద 
అచ్చమైన మనసుతో 
వాడు చేవ్రాలు చేసిన ప్రతివేళ 
పున్నమే.
*******
నిండు మనసు 
పైకెదగమంటూ 
నిజమైన నిండు మనసుతో 
అక్షతలు చల్లడం 
ఆ ఆకాశానికి తప్ప ఇంకెవరికొచ్చు.
*******
పూజ 
తాను పోగొట్టుకున్న ఏకాంతాన్ని 
తిరిగి సాధించాలని 
ఓ చెలీ! నీ పాద ముద్రలనెలా పూజిస్తోందో 
చూడీ సంద్రపు తీరం.
*********
 

Monday, November 5, 2012

మెరుపు దారం

మెరుపు దారం 
ఎన్ని  పూలు 
నేలరాలాయో చూడు 
ఆ మెరుపు దారం తెగగానే .
********
నిగ్రహం 
ఆచ్చాదనలను, ఆభరణాలను వదిలేసి 
నిగ్రహాలు, గౌరవాలు 
కావాలంటున్నాయా అందాలు.
********
కవితాకపోతం  
భావాలను రెక్కలుగా సాచి 
ఎగురుతూ వచ్చి 
మీ గుండెలపై వాలుతుంది 
నా కవితాకపోతం.
*******
హృదయపాన్పు  
నే తలచిన రీతిన వచ్చి 
నీవెంత అలసితివోనని నాదు విరహాన,
సంగమాన నీ మేనుకు 
పాన్పుగా పరతు నాదు హృదయాన్ని.
*********

Friday, October 19, 2012

సన్మానం

 సన్మానం 
చేసిన సేవను మరువలేక కాబోలు 
కొమ్మ కొమ్మ ఆపి మరీ 
సన్మానిస్తోంది 
 ఆ రాలుతున్న పండుటాకును.
*******
మాటకారి 
మనసులోని అణువణువును 
పలకరించడంలో 
విషాదమంతటి మాటకారి కాదోయ్ 
ఆ ఆనందం.
*******
లయ  
మనసు పగిలిన చప్పుడులో 
ఏ లయుందని కరిగాయో 
నా కళ్ళు.
*******
జాబిలి 
కదలక నాడా బృందావనాన 
ఏ విద్య నేర్చిందో 
నేటికి గానీ అవగతం కాలేదా ఆకాశానికి 
కలువ కలువకు నడుమనున్న 
ఆ జాబిలిని చూసి.
******

Tuesday, October 16, 2012

అతిథి

అతిథి 
శుభమైనా అశుభమైనా
నీ ఇంటి చివరి అతిథి 
వీధి చెత్తకుండీ.
*****
మేఘసందేశం  
మేఘసందేశానికి 
అడుగుల సవ్వడికి 
దూరమై కూర్చుందా పంటచేలు.
*******
సెలయేరు 
పరుగెత్తే మేఘాన్ని 
ఒడుపుగా పట్టుకోవడం 
ఒయ్యారంగా నేర్చుకుందా సెలయేరు.
*******
జీవితం 
శోకం పండించిన 
నవ్వుల పంటను 
ఆ శోకం సాక్షిగానే తుంచేయడమే 
జీవితమంటే .
******

Monday, October 15, 2012

హరివిల్లు

హరివిల్లు 

ఆమె మేని ఒంపులో విరిసిన 
హరివిల్లుని చూసుకుని 
నేల ఆ నింగిని వెక్కిరిస్తోంది.
********

Sunday, October 14, 2012

శిశిర శిల్పం

శిశిర శిల్పం 
వేగం చేతిలో ఉలిని పెట్టి 
ఎంత అందమైన శిశిర శిల్పంలా చెక్కిందో చూడు 
నా జీవితాన్ని ఈ కాలం.
*******
వెలుగులోకి రాని జీవితాలు 
సిరా చుక్కలతో కూడా 
కన్నీరు పెట్టించగలవు గనుకే 
కొన్ని జీవితాలు 
అసలు వెలుగులోకే రావు.
********
గరికపువ్వు  
పరిమళించి నీ కురుల పల్లకీలో 
ఊరేగే పూల కన్నా 
ఓ చెలీ! నీ పాదాల పూజించే 
ఆ గరికపువ్వే నాకు మిన్న.
*******
క్షమాపణ లేఖ  
వెలిగా చీకటిని గాయపరచినందుకు 
ఆరాక తన ధూమంతో 
ఆ చీకటికి క్షమాపణ లేఖ రాస్తుందా దీపం 
అదిగో అలా......
********

Saturday, October 13, 2012

పల్లె చెరువు

పల్లె చెరువు 
తెల్లారకనే బుడ్డోళ్ళ ఆటలు 
ఎలుగెక్కాక ఆడోళ్ళ ఊసులు 
సందేలకు గెలుపు రాయుళ్ళ సాగనంపులు 
యెన్నెలేళకు పడుచు జంటల ప్రేమాయణాలతో 
నాడు విశ్రాంతి ఎరుగని ఆ పల్లెచెరువు 
నేడు ఎవరూ లేని అనాధలా.........
********

Thursday, October 11, 2012

పండుటాకులు

పండుటాకులు 
ఐన వారి అడుగుల సవ్వడి కోసం 
నలుగుతున్న ఆ పండుటాకుల 
హృదయ వేదనను 
అడుగుల కింద నలుగుతూనే 
భాష్యం చెబుతున్నాయా ఎండుటాకులు.
********
బృందావని 
కన్నులు దీపాలు శ్వాస ధూపం 
నైవేద్యమిదిగో పెదవులకు పెదవులే 
అందించుకుంటున్నాయా బృందావనాన.
********
వాలి సుగ్రీవులు 
ఎదురుపడి ఆ కాన్వెంట్లో 
యుద్ధం చేసుకుంటున్న వాలి సుగ్రీవులనుకుంట 
ఈ ఆంగ్లము ఆ ఆంధ్రము 
అయ్యో! ఇది త్రేతాయుగం కాదుగా
పాపమా సుగ్రీవుడెలా.......?
*********

Wednesday, October 10, 2012

మనసుంటే మార్గం....

మనసుంటే మార్గం....
మనసుంటే మార్గం ఉంటుందని,
ఆ ఎండమావిని కూడా 
అలలెగసి పడుతున్న కడలిగా మార్చి 
నావగా తానెలా సాగిపోతోందో 
చూడా ఎండుటాకు.
********
మనసు తలంపు 
తమను సాగనంపి 
తాను తేలికబడదామనుకున్న 
ఆ మనసు తలంపు 
తేరేది కాదంటున్నాయా కన్నీళ్లు అప్పుడప్పుడు.
********
ఇంద్రధనుస్సు 
కట్టడానికి నారే గనుక ఉండి 
బాణాలు వేయడం మొదలెడితే ఆ ఇంద్రధనుస్సు 
తమకా దేవుడి మెడనలంకరించే 
భాగ్యమెక్కడిదంటున్నాయా పూలు.
*********
రక్త పిపాశులు 
ఇంత రక్త పిపాశులైయుండి కూడా 
చరిత్రలో స్థానం సంపాదించలేక పోయాయేమిటోయ్ 
ఆ దోమలు.
*******

Tuesday, October 9, 2012

భువనవిజయం

భువనవిజయం 
తమ రచనలను  అందంగా పాడి వినిపించే 
జలపాతం,  సెలయేరు 
పక్షులు, కీచురాళ్ళు 
తుమ్మెదలు, తేనెటీగలు 
గాలికూగే చెట్లు, నానా మృగాదులనే 
అష్టదిగ్గజాలతో నిత్య శోభిత 
భువనైక మోహన భువనవిజయమేనోయ్ 
ఆ అడవి.
***********
ఇంద్రధనుస్సు 
మనసులు కలిసి అప్పటికప్పుడే 
మనువాడతాయేమోనని ఆ ఎండా వానలు 
తాను తాళిబొట్టుగా  ప్రత్యక్షమౌతుందా ఇంద్రధనుస్సు.
**********
కావడి 
పున్నమి వెన్నెల్లో 
సరదాగా కావడి మోయాలనుకున్న ఆ జాబిలికి 
కావడి బద్దలా దొరికిందా గోదారి 
మరి కుండలంటావేమిటోయ్ ?
రసాస్వాదనాబాష్పాలు రాల్చుతున్న నీ నా కన్నులేనోయ్.
**********
ఆశలచిగురింత 
చెమరించిన ఎన్ని నయనాలకు తెలుసు 
తమ ఆశల చిగురింతకు 
అక్కరకు రావీ కన్నీరని.
*******

Monday, October 8, 2012

ప్రియుని రూపు

ప్రియుని రూపు 
ఎంత కదిలించాలని చూసినా
కదలక నిలబడి ప్రియుణ్నే చూసే 
ఆమెను ఏమీ అనలేక 
పదిలంగా ఆ ప్రియుని రూపు పట్టి 
ఆ కలువభామినికిచ్చి అలసట తీర్చుకుంది 
ఆ తటాకం.
******
 ఆమె అడుగులు 
ఆమెనిక చేరకపోయినా పరవాలేదు 
ఆమె అడుగులలో 
నా అడుగులు పడుతున్నాయి 
అది చాలు.
******
ప్రకృతి 
ఓ క్షణం చాలు 
ప్రకృతిని నీవు చూడడానికి 
ఆ క్షణం చాలు 
ప్రకృతే నీవవడానికి.
*******
కొరడా  
మెరుపు కొరడా ఘుళిపిస్తే 
ఇన్ని చెమటలు బోసాయా?!!
ఆ ఆకాశానికి.
*******

Sunday, October 7, 2012

చిగురుటాకు

చిగురుటాకు 
ఆ చిగురుటాకు జననాన్ని 
కళ్ళప్పగించి చూస్తూ వనానికంతా వినబడేలా 
చప్పట్లు కొడుతున్నాయా పక్షులు 
రెక్కలాడిస్తూ .
******
మౌనం 
మాటలు పాటలు అన్నీ పోయే 
వద్దంటున్నా మౌనమే
మొఖాన రాసిపెట్టి పోతున్నాడా సురీడంటూ 
తనలో తానే అనుకుంటోందా వృక్షం 
ఎగిరే గువ్వలను చూస్తూ.
*******
ఆకాశం 
కరిగి మాయమైన మేఘం కోసం 
గుండెలవిసేలా ఉరుముతుంది 
ఆకాశం.
******
కల  
కడలి అల  
మెలకువతో కనే కల 
తిరిగి తిరిగి నీ అడుగులు కొలవాలని.
******

Saturday, October 6, 2012

జోల పాట

జోల పాట 
చిటపట అల్లరి చేసిన 
వాన చినుకులకు 
నోరు తెరిచిన బీడు 
జోల పాడింది.
*****
ఉదయ సుందరి 
తాను రాసిన పాటను 
పాడడం కోసమని 
ఎన్ని గొంతులను మేల్కొల్పిందో 
ఆ ఉదయ సుందరి.
*******
జలపాతం 
మంచి చెప్పే లోపే 
ముఖం పగల గొట్టేసుకుంటుందని 
ఆ పర్వతమెప్పుడూ 
తిడుతూనే ఉంటుందా జలపాతాన్ని.
*******
ఘోష 
మేనంతా కరిగించిందని 
ఆ మేఘం ఘోషిస్తూ 
ఈ గిరి తనువునే చీలుస్తుంది 
జలపాతమై.
******

Friday, October 5, 2012

మొట్టికాయలు

మొట్టికాయలు 
మొట్టికాయలంటే ఎంత ఇష్టం లేపోతే 
వాన వెలిసాక కూడా 
ఆ ఆకుల నుండి జారే నీటి బొట్లతో 
మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ నేల అలా.....
********
పూల చరిత్ర 
పట్టు బట్టి మరీ ఆ పూల చరిత్రని 
గ్రంథస్థం చేస్తున్నాయి 
ఈ తేనెటీగలు.
********
వాన చినుకు 
నిండు జాబిలిలా 
తనను తాను అలంకరించుకుని 
ఆనక ఈ పుడమికి వన్నెలద్దుదామని 
తనను తాను ఎలా బ్రద్దలు చేసుకుంటుందో 
చూడా వాన చినుకు.
********
రాదారి 
వెలిగే వీధి దీపాలై ఆ పూలు 
నా చూపులు నడిచే 
రాదారిగా చేసాయీ తీగను.
*******

Wednesday, October 3, 2012

వర్షరాగం

వర్షరాగం 
పరిమళ మంత పారవశ్యాన్నే కాదు 
మొలకలెత్తినంత ఆనందాన్నీ 
చూపగలదా మన్ను 
 హర్షాన రవళించిన 
ఆ వర్ష రాగాన్ని వింటూ.
*********
అత్తగారు 
గుభాళించే పువ్వుల్లాటి పిల్లల్ని 
వేలు లక్షలుగా కని కూడా 
ఆ తోట దక్కించుకోలేని అత్తగారన్న గౌరవాన్ని 
ఇద్దరంటే ఇద్దర్నే కని దక్కించుకుందా చెరువు 
సూర్య చంద్రులను అల్లుళ్ళుగా సంపాదించి.
********
'గాలి' తో సావాసం  
'గాలి'తో సావాసం చేసి 
తనలోని భావుకతను 
బయట పెట్టుకుంటే ఆ ఎడారి 
'గాలి'తో చెలిమి చేసి తన వైభోగాన్నే 
పోగొట్టుకుందీ న్యాయం.
*******
వాన పాట 
ఒక్క వాన పాట పాడి 
తన వసంతాన్ని 
శిశిరంగా మార్చుకోగలదా ఆకాశం.
********


Monday, October 1, 2012

తెలుగు వాచకం

తెలుగు వాచకం 
నాడు నా బ్రతుకెంతో ఘనం 
నేడు బ్రతకడమే గగనమంటూ 
ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉందా తెలుగు వాచకం.
*********
నల్లవాడు 
అక్కడ కోయిల పిలుపులు లేవు 
తేటిని పిలిచే పూవులు లేవు 
కానీ ఆ వనాన నిత్య వసంతం 
 కొలను లేదు కలువలు లేవు 
కానీ నిత్య పూర్ణిమ ఆ తీర ముఖచిత్రం 
  అక్కడ పెదవి దాటి ఊరేగిన గాలికి 
పాదాలు కదిపే పడుచులాటలో 
నిదురన్నది మరచి  రాతిరి 
ఆ నల్లవాడి మేని వర్ణమైందేమో 
********
చేతి గాజులు  
రవ్వంత సడి లేకుండా 
ఆమె ఊసులు వినాలన్న నా తలపును 
రాగయుక్తంగా తీరుస్తున్నాయి 
ఆమె చేతి గాజులు.
*******
ఆత్మీయత 
పంచిన ఆత్మీయత 
చాలలేదనుకుందేమో 
ఎగసి ఎగసి గాలితో కలసి 
తుషారమై మరీ నన్ను తాకుతోంది 
జోరువాన.
*********


Friday, September 28, 2012

ప్రణయ సామ్రాజ్యం

ప్రణయ సామ్రాజ్యం 
చూపులకు మాటలు నేర్పి 
మనసులేమో మౌనంగా 
ప్రణయ సామ్రాజ్యాన్ని 
ఏలుతున్నాయా బృందావనిలో.
********
వేగం 
చీకట్లోకి వెళ్దామనేనేమో 
కాంతి కన్నా 
ఎక్కువ వేగాన్ని సంపాదిస్తున్నాయి 
మనసులీమధ్యన.
******
సంచార దర్పణాలు 
నాడు ఆడవాళ్ళ నెత్తి మీదెక్కిన 
కడవల్లోకి తొంగి చూస్తూ 
తన అందాన్ని చూసుకున్న ఆ ఆకాశం 
నేడు సంచార దర్పణాలుగా మారిన 
కొందరి మగాళ్ళ.......
********
కురులు 
అలల అందాలను ఇద్దామంటే 
ఆ పాటి కురులేవీ ఆడాళ్ళకంటూ 
పాపం ఉసూరంటూ సాగుతుందా గాలి.
***********