Follow by Email

Friday, December 2, 2011

AALAYAM

తలుపులు మూసుకున్న
అంతరాలయంలో అందాల దేవుడు
తయారవుతున్నాడని
అందరికి తెలిసింది
ఆరితేరిన వారెందరో లెక్కలుగట్టి
దేవుడెప్పుడు బయటకొస్తాడో
తేల్చేసారు
దేవుడు బయట పడడం
సహజమేగా అనుకున్నారంత
కాని దేవుణ్ణి మించిన దేవుడొకడు
తెల్ల బట్టగట్టి వచ్చి
అసహజమైనదేదో జరగబోతోందంటు
పదునైన కత్తులతో
ఆ గుడి గోడలను మెత్తగా కోసి
మొత్తానికి దేవుణ్ణి బయటేసాననిపించి
యేవో లెక్కిస్తూ పోయాడు
ఆ అంతరాలయ పునరుద్ధ్ధారణలో
అయినవాళ్ళు మునిగారు.

Tuesday, October 25, 2011

VRUDHASRAMAM

1.రాలిన పండుటాకుని
తన నీడన పెట్టుకుని
ఆ వృక్షం ఎదురుగా ఉన్న
వృద్ధాశ్రమాన్ని దెప్పి పొడుస్తోంది
2.నా కలలన్ని పగిలాయి
కానీ మా వాడు కొన్న
ఈ జోడు మాత్రం ఊః ఊః
వాడంతే మన్నికకు
ప్రాణం యిస్తాడంటూ
రెండు పండుటాకులు 
ఆ నలుగు గోడల మధ్య
కళ్ళు తుడుచుకున్నాయి  

Saturday, October 15, 2011

నీ మరణం తో 
నా గుండెలో రగిలిన ఈ చితి 
నా కన్నీటి తోనే ఆరుతుందంటే
నే మరణించే దాక ఏడుస్తా  

JALADI GARIKI NIVALI

పల్లవికి గుండగిపోయిందా
చరణానికి గొంతెండి పోయిందా
స్మరించే జీవన సత్యం
కన్నీటి జలధి లో పడి
నింగిలోకి కొట్టుకొని పోయిందా
ఒంటరి వారిని చేస్తానని
ముందే తెలుసేమో
జీవిత కాలపు సత్యాలను
ముందే పూయించి
పని ఐపోయింది అనుకున్నారేమో
కన్నీటి జలధి ని ఈదమని వెళ్ళిపోయారు
ఆ జానపదాల గుణ నిధి
జాలాది .

Wednesday, October 12, 2011

ANDHAM

ఆమె అందాన్ని చూస్తూ
రెప్ప వేయని నాతో
నీవు చూడగా మిగిలిన సౌందర్యం
చాలులే లోకాన్ని శోభితం చేయడానికి
అంటుంది ఆ ప్రకృతి కాంత.

THOLI PARICHAYAM

తొలి పరిచయాన్ని తలచుకుంటూ
సిగ్గుతో ఇంకా రెక్కలన్ని విప్పకుండా ఉన్న
కలువ సిగ్గును తరిమిన
గాలికి కూడా తెలియకుండా సాగుతోంది
రాసలీల నా కన్నుల సాక్షిగా

Thursday, September 29, 2011

ALAKA

1.నీవలిగావని తుమ్మెద రెక్కలపై
నే రాసిన లేఖను
జాబిలి లోకానికి చదివి వినిపించేన్తలో
కలువ పరిమళాల చాటింపు వేసింది
ఏకమై పోయిన మన శ్వాస నీలోపుగా

2.ఆమె ఎందుకో అలిగింది
నేనేదో అనేంతలో ఆమె నా పై వాలి
మన ఏకాంతాన్ని వెన్నెల చూసి
లోకమంతా తన కౌగిట సేద దీరితే
నేను మాత్రమే నీ ......
అని అన్నదట .

MOUNAM

1.నీ మౌనం
ఎంత గొప్పది!
పలుకవు
ప్రబంధాలు రాయిస్తావు

2.నీ మౌనం నన్ను తాకితే
నేను పిలువను పలవరించను
నీ మౌనాన్ని నా గుండెలో
నింపుకుని ఊరుకుంటాను
నా చూపులే నిన్ను కరిగిస్తాయని
పలకరిస్తాయని నాకు తెలుసు
తప్పదు నీ మౌనాలు మాటలై
నా పై హిమ వర్షం కురవకపోదు
మన మాటలతో కొత్త మమతా మతమై
లోకాన వెలవకపోదు

3.మౌనాన్ని అభినయించటం
నేర్చిన ఆమె కన్నులు
నాతో అన్ని కవితలు
ఎలా పలికిస్తున్నాయో
ఉసులు చెప్పడమే నేర్చిన నా మనసు
ఎలా అర్ధం చేసుకుందో ..........

AASA

ఆకాశం అద్దమైతే
సముద్రం నీ వదనమైతే
నీ ప్రతి చిరునవ్వు అల
 తీరాన్నిచెరేలోగ 
ఆకాశాన్ని ముద్దాడాలని
నాకెందుకో చిలిపి ఆశ.

Wednesday, September 28, 2011

MINUGURULU

తానోనాడు జాబిలి లో చేయి పెట్టి
గుప్పెడు వెన్నెల బయటకు తీసింది
గాభారా పది నేను ఇదేమిటి అని అడిగా
తను నవ్వుతు ఆ గుప్పెడు పై నా చేతిని పెట్టి
ఈ వెన్నెల తో మన ప్రేమ దీపాలు వెలిగి
చీకటి రాత్రులలో కూడా
లోకం మన ప్రేమ గాంచు గాక అంది
అంతే లెక్కకు మించిన మిణుగురులు.

MACHALA VARUDU

కోనీట అందం చూసుకుని
ఆ లహరుల ఫై ఊయలలుగుతూ
సిగ్గులొలుకు మోముని
మబ్బు మాటున దాచుకుంటూ
వచ్హాడు మచ్చల వరుడు
మెచ్చిన చెలికై

KALUVA KANNULU

కలువలన్ని నీ కన్నులైతే
వెన్నెలనంత వడిసి పట్టన
వేకువ నీవై నడచి వస్తే
వేణువు నేనై పాట పాడనా
పాదం నీదై పయనిస్తుంటే
గమ్యం నేనై స్వాగతించనా

Tuesday, September 27, 2011

KALALU

కలలు ఆకాసంలో కవాతు చేస్తున్నై
మూసిన నీ కను రెప్పలతో కబురు చేయి
మరో ప్రపంచంనీదే నోయ్
మనో వికాసం కలిగే నోయ్

NEE PARICHAYAM

నీ పరిచయం నాకేమి మిగిల్చింది
నా లో లేని నన్ను తప్ప
నీ అజ్ఞాతం నా కేమి మిగిల్చింది
నీకై వెదికే నన్ను తప్ప